Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Historie

Historie

TJ SOKOL Bezděkov nad Metují

 

TJ SOKOL Bezděkov nad Metují byl pravděpodobně založen roku 1905 nebo 1908. Původní kronika musela být na začátku 2. světové války odevzdána na četnickou stanici ve Velkém Dřevíči, odkud již zpět nebyla vrácena, a tak o přesném datu založení není dosud nic známo. Prvním starostou TJ SOKOL byl bratr Kašpar Ducháč. Bezděkovská TJ SOKOL měla postupně největší členskou základnu v 10. okrsku Sokolské župy Podkrkonošské. Ze začátku se cvičilo pod širým nebem, za nepříznivého počasí na sále hostince u Linhartů.

manželé Ducháčovi

Později se podařilo získat pro TJ SOKOL nynější parcelu, na které byla postavena provizorní budova, sloužící k uskladnění nářadí a částečně i ke cvičení.

V letech protektorátu bylo tělocvičné hnutí SOKOL v celé republice zakázáno. Mnoho činovníků bylo pronásledováno, což se bohudík bezděkovské jednoty netýkalo.  Po válce byla činnost SOKOLA v plném rozsahu obnovena.

 Po roce 1948 přišel opět obrovský tlak proti působení SOKOLA, celá tělovýchova byla reformována do mnoha oddílů pod hlavičku velkých podniků, vznikaly Jiskry, Dynama, Rudé hvězdy, Lokomotivy atd. Malých obcí se toto však nedotklo.

Nejslavnější érou naší TJ SOKOL byla 60. léta. V této době vznikl oddíl ledního hokeje, který se účastnil soutěží pořádaných ČSTV. Zpočátku se zápasy pořádaly na přírodním ledě i na rybníku Panský. Později bylo vybudováno současné hřiště, které na okrese patřilo k největším. Začal velký rozvoj hokeje v kategorii dospělých, který vyvrcholil v roce 1966 ziskem titulu Přeborník okresu a baráží o postup do krajské soutěže. Také v mládežnických kategoriích jsme byly úspěšní, především na přelomu 70. a 80. Let. Ke konci tisíceletí byla činnost tohoto oddílu ukončena, zejména z finančních důvodů. Nebylo možné platit vysoké náklady na udržování hrací plochy pro tréninky a zároveň najímat umělé ledové plochy v Hronově a v Náchodě pro mistrovské zápasy.

hokej1hokej2

 

Záměr postavit tělocvičnu přišel s nutností postavit nové šatny pro oddíly ledního hokeje. Celá budova byla postavena zadarmo tehdejšími členy TJ SOKOL  a byla poprvé předána k používání v roce1974. Tělocvična nám slouží dodnes, pro šatny hledáme nové využití.

 

tělocvična    tělocvična    tělocvična

tělocvična

Porevoluční doba přinesla kromě nového elánu a možností řídit si věci po svém i první velký problém. Sokolská župa Podkrkonošská si nárokovala pozemky TJ SOKOL, na kterých stojí naše hřiště a tělocvična. Po několika soudních řízeních tyto pozemky definitivně připadly župě sokolské. Aby bylo možné v obci dále provozovat tělovýchovu, byly tyto pozemky od župy obcí odkoupeny.

V současné době využívají tělocvičnu a přilehlý areál členové TJ SOKOL a občané Bezděkova nad Metují ke cvičení a sportu, dále je areál využíván ke kulturním a společenským akcím.  Na části pozemku bylo v roce 2011 postaveno dětské hřiště.

areal

Datum vložení: 25. 9. 2020 8:51
Datum poslední aktualizace: 25. 9. 2020 12:54

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.