Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Sběrný dvůr

Provozní doba:

 • Každé sudé pondělí od 15 do 17 hod
 • Každou sudou sobotu od 9 do 11 hod

Prostor sběrného dvora obce je snímán kamerovým systémem, a to za účelem ochrany majetku, bezpečnosti lidí a dohledu nad manipulací a ukládání odpadů od občanů obce.

Záznamy jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem, jsou použity v případě protiprávního jednání pachatele a jsou uchovány po nezbytně nutnou dobu, po jejímž uplynutí je zřejmé, že k žádnému incidentu nedošlo. Záznamy nejsou využívány k nedůvodnému sledování lidí, resp. slouží k uvedenému účelu.

KALENDÁŘ svozu komunálního odoadu a provoz Sběrného dvora v roce 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.44 MB

 Lze přivézt:

 • PC monitory, procesory, myši, klávesnice, notebooky, tiskárny,...
 • televize, telefony, radiobudíky, radiomagnetofony, ...
 • videokamery, videorekordéry, videohry, elektrické vláčky, autíčka,...
 • elektronické teploměry, tlakoměry a jiná elektronická zařízení
 • úsporné zařivky, trubicové zářivky do 40cm, LED diodové světla
 • chladničky, mrazničky, klimatizace (s vyjímkous splitových jednotek)
 • pračky, sušičky, myčky, sporáky, ventilátory,...
 • vrtačky, frézy, brusky, svářečky, sekačky a jiné el. nástroje menší než 40x80x50cm
 • stavební suť pouze v malém množství - platba 25Kč/1 kolečko
 • lepenku

 

DO ODVOLÁNÍ JE ZAKÁZÁN ODBĚR STAVEBNÍ SUTI !!!!!

Nelze odebrat!!!

 • eternit

 

Případné dotazy vám rádi zodpovíme
tel.: 491 541 130, 724 187 501

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 33 televizí, 14 monitorů a 0 kg drobného elektra

 

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 33 televizí, 14 monitorů a 0 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,12 MWh elektřiny, 137,97 litrů ropy, 36,82  m3 vody a 0,47 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,91 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,97 tun“.

 

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

http://www.asekol.cz/cs/download/spotrebitele/asekol_schema1.jpg
http://www.asekol.cz/cs/download/spotrebitele/asekol_schema2.jpg
 

 


Tisková zpráva - ASEKOL více zde

ASEKOL a.s. - Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2015

ASEKOL a.s. - Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2016

EKO-KOM, a.s.

Přehled a osvědčení o úspoře emisí za rok 2015

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.