Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Územní plán

Zastupitelstvo obce Bezděkov nad Metují dne 7. února 2019 svým usnesením č. 04/01/2019 schválilo a vydalo Územní plán Bezděkov nad Metují, a to formou opatření obecné povahy.

Grafická část:

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,46 MB

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,5 MB

Výkres pořadí změn v území

Výkres pořadí změn v území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,83 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,01 MB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,93 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,97 MB

Textová část:

ÚP Bezděkov nad Metují - text

ÚP Bezděkov nad Metují - text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 923,01 kB

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.