Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Příspěvek zpravodaj

-

Sbor dobrovolných hasičů


Letošní rok 2015 jsme se s mladými hasiči zúčastnili už několika soutěží. První z nich byl Hasičský pětiboj v Teplicích nad Metují dne 18. 1. 2015. Družstvo mladších si domů dovezlo zlaté medaile a družstvo starších skončilo na 8. místě.
Mladí hasiči 21. 2. 2015 nás také reprezentovali na pohárové soutěži v uzlové štafetě v České Metuji. VI. ročníku se zúčastnilo celkem 23 družstev a 57 jednotlivců. Ze soutěže v uzlování si Bezděkov n/Met. v kategorii mladších přivezl 3. místo a v kategorii starších také 3. místo. A jako jednotlivci Rosťa Mitiska 9. místo a Martina Součková 11. místo.

 


„Jeden o voze, druhý o koze“


Dost lidí si pokládá otázku, jaký je vlastně rozdíl mezi Sborem dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Nezasvěcený člověk v tom rozdíl nevidí. Ale chyba lávky, rozdíl je zde opravdu veliký. Rád bych několika málo slovy vysvětlil našim spoluobčanům často pomíjený rozdíl. A jak to tedy je s hasiči na Bezděkově nad Metují?
Sbor dobrovolných hasičů v Bezděkově n/Met. byl založen roku 1881 od toho roku plně funguje a patří mezi největší na okrese, co se do počtu členské základny týče. K 1. 1. 2015 je přihlášeno 130 členů.
SDH je dobrovolná organizace (podobně jako TJ Sokol nebo zahrádkáři), která je postavena na společném zájmu několika osob. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci. Členové SDH jsou základní jednotkou občanského Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezka (SH ČMS), které je od roku 1991 pokračovatelem organizací hasičstva.
V naší obci působí SDH jako hlavní složka kulturně-společenského života. Pořádáním různých akcí (ples, soutěže, čarodějnice atd.) si přivydělávají na svoji činnost. Součástí je i kroužek mladých hasičů a sportovní družstva reprezentující obec v požárním sportu.
Stejně jako i kterákoliv obec v České republice musí mít dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zajištěnou požární ochranu. I obec Bezděkov nad Metují má zřízenou Jednotku požární ochrany obce (JPO).
JPO je zpravidla tvořena členy SDH, kteří mají k činnosti jednotky nejblíže. Proto jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH). Je to organizační složka, jejímž zřizovatelem je obec. V čele této složky je jmenovaný velitel jednotky starostou obce, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je financována z rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky je majetkem obce.
starosta SDH Týfa Jan

 

Připravovaný zájezd do hradeckého Aquacentra byl 1. 3. zrušen za účasti 10 přihlášených.

 

SDH BEZDĚKOV NAD METUJÍ
Vás zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a
STAVĚNÍ MÁJE


Čarodějové, čarodějnice a čarodějňata,
osedlejte svoje košťata!
30. dubna 2015
se na bezděkovském hřišti opět uskuteční
největší, nejlepší a vůbec skvělá oslava
vítání jara - Čarodějnice
a stavění máje
Občerstvení zajištěno Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují

Datum vložení: 30. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2015 0:00
Autor: Jiří Lanta

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.