Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Novinky

        

Dotace pro sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují 2021                  

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov n. Met. získal v roce 2021 finanční podporu z Královéhradeckého kraje na realizaci projektu “Koupě, demontáž a montáž dveří u hasičské zbrojnice “ ve výši Kč 42 000,--. Finanční prostředky byly použity na koupi, demontáž a montáž dveří do hasičárny, kde se mladí hasiči pravidelně a celoročně scházejí.

                                              

Dále SDH získal v roce 2021 dotaci ve výši Kč 7965,--z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na volnočasové aktivity. Z dotace byl hrazen vstup a občerstvení do zábavného parku Mirakulum a nákupu várnice a her.

                                          

                        ----------------------------------------------------------------------

                               

SDH Bezděkov n. Met. získal finanční podporu z Králové Hradeckého kraje na realizaci projektu “Zřízení WC u hasičské zbrojnice a modernizace“ ve výši Kč 38 000,--.

                                                        
  SDH Bezděkov nad Metují získal finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši Kč 36 145,-- na projekt Můj klub 2020 – hasičská mládež sportuje. Finanční prostředky byly použity na nákup kalového čerpadla, sacího koše, savic a sada hadic.

 

 

Poděkování společnosti Saar Gummi Czech Červený Kostelec za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi Czech Červený Kostelec za věnování sponzorského daru ve výši 8000,- Kč na činnost mladých hasičů Bezděkov nad Metují.

Velice si vážíme každé podpory v naší práci s mládeží Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují.Saar gummi

Sbor dobrovolných hasičů  Bezděkov nad Metují získal finanční podporu z NADACE AGROFERT  z nadačního příspěvku hasičského fondu ve výši Kč 50 000. Bylo zakoupeno 10 páru bot a 2 ks pracovního pásu pro zásahovou jednotku.

                                                           Logo

SDH Bezděkov  získal finanční podporu z Králové Hradeckého kraje na realizaci projektu “Podpora mladých hasičů v roce 2018“ ve výši Kč 36 000,--. Finanční prostředky byly použity na vybavení  objektu budovy hasičárny, kde se mladí hasiči budou pravidelně, celoročně scházet. Nakoupily se stoly, židle a podlahová krytina.

Logo Královéhradeckého kraje - barevné

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.