Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Dům pro seniory

Dům seniorů Bezděkov nad Metují

Dům seniorů je koncipován jako dvojdomek. V každém domku jsou tři byty – v přízemí je jeden byt určen pro bydlení 2 osob, v prvním patře dva byty, každý s bydlením pro 1 osobu.

Nájemníkům bude umožněno využívat terénní služby sociální péče. Pro osoby se sníženou pohyblivostí bude v každém domku nainstalována schodišťová výtahová plošina.

Nájemní smlouva

Podmínky bydlení pro nájemce jsou určeny Ministerstvem pro místní rozvoj, nájemní smlouvu lze uzavřít s osobami se sníženou soběstačností způsobenou:

1. věkem – senioři ve věku 70 let a více

nebo

2. zdravotním stavem– snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti, zde nezávisí na věku, ale na zdravotním stavu

Podmínky pro žadatele obou výše uvedených skupin:

  • žadatel (spolubydlící) má trvalý pobyt v obci Bezděkov nad Metují, totéž  platí po dobu trvání nájemní smlouvy. Pokud nebude dům obsazen občany obce, může být nájemní smlouva uzavřena s obyvateli jiných obcí. Tento nájemník (spolubydlící) požádá o trvalý pobyt v Bezděkově nad Metují, toto platí i po dobu trvání nájemní smlouvy
  • žadatel (spolubydlící) nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt
  • průměrný měsíční čistý příjem žadatele nepřesáhne v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy 0,75 násobku průměrné měsíční mzdy.

V případě užívání bytu další osobou, nepřesáhne měsíční průměr součtu čistých příjmů pro domácnost s 2 členy 1,0 násobku průměrné měsíční mzdy – tabulka

Domácnost

Maximální měsíční příjem žadatele v Kč pro uzavření nájemní smlouvy v měsíci

Průměrná měsíční mzda v Kč (ČSÚ)

01-06/2016

07-12/2016

2014

2015

násobek

1 člen

19 320,-

19 860,-

 

1.Q2016  

25 760,-

 

2.Q.2016

26 480,-

0,75

2 členi

25 760,-

26 480,-

1,0

V roce 2016 bude příjem žadatelů porovnáván s průměrnou měsíční mzdou zveřejněnou ČSÚ

- PM za rok 2014 – uzavření nájemní smlouvy v období 1 -   6/2016 (1.Q 2016)

- PM za rok 2015 – uzavření nájemní smlouvy v období 7 - 12/2016 (2.Q 2016)

Průměrná mzda zveřejněná ČSÚ

Při uzavírání nájemní smlouvy v období od července 2015 do června 2016 se pro porovnání příjmu používá hodnota průměrné mzdy za rok 2014 (zveřejněná ČSÚ v červnu 2015), která činí 25 760 Kč.

Při uzavírání nájemní smlouvy v období od července 2016 do června 2017 se pro porovnání příjmu používá hodnota průměrné mzdy za rok 2015 (zveřejněná ČSÚ v červnu 2016), která činí 26 480 Kč.

Nájemné

Nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu platné od 1.1.2010 je 54,40 Kč/m2 .

Nájemné

Dům/byt

Plocha bytu v m2

Nájem v Kč

1.1

65,21

3 547,-

1.2

45,31

2 464,-

1.3

45,30

2 464,-

2.1

65,21

3 547,-

2.2

45,31

2 464,-

2.3

45,30

2 464,-

 

Žádost o přidělení bytu

Žádosti o přidělení  bytu v Domě seniorů se podávají písemnou formou na Obecní úřad Bezděkov nad Metují. Formulář žádosti je možné vytisknout z dokumentů.Dům seniorů

Dům seniorů

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.