Obec Bezděkov nad Metují
Bezděkov
nad Metují

Kostelní hodiny

Hodinový stroj

 

Hodiny byly restaurovány sochaři Petrem a Melanií Skálovými ze Sadské v období září 1999 - leden 2000. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto ponechat původní hodinový stroj, což byla sice varianta dražší, než kdyby se instaloval moderní hodinový strojek, ale hodiny si tím zachovaly svou vysokou historickou hodnotu. Náklady restaurace a instalace hradila obec Bezděkov nad Metují a činily 228 tis. Kč. Od ledna 2000 nám tak hodiny opět odměřují čas.
Popis věžního hodinového stroje:
Rám stroje - 133 * 108 * 50 cm, kyvadlo - délka 180 cm

Věžní hodinový stroj je větší velikosti bez kontrolního ciferníčku. Hřídele ozubených kol a lanových bubnů jsou kolmé k podélné ose rámu stroje. Ozubená kola s hřídeli jsou zhotovena ručním kováním. Rohové svislé plotny rámu jsou zdobeny na horním konci kovanými plochými volutami. Kamenná závaží jsou zavěšena přes volné kladky na konopných lanech. Doba kyvu kyvadla je 1,25 s, krokové kolo se otočí 1* za 50s.
 Hodinový stroj je datován 1883, je však pravděpodobné, že toto datum označuje pouze přestavbu stroje. Způsob zhotovení ozubených kol ručním kováním a ručním pilováním zubů byl používán od počátků výroby mechanických strojů až po počátek 19. století, později byl používán jen zřídka. Nelze sice vyloučit, že ve vyznačeném roce 1883 byla tato kola zhotovena nějakou zastaralou dílnou, nicméně vzhled a povaha opotřebení kol nasvědčují spíše tomu, že zde byla použita ozubená kola ze staršího hodinového stroje. Je také málo pravděpodobné, že by na kostele sv. Prokopa nebyly před rokem 1883 žádné hodiny a proto se domníváme, že vyznačený letopočet označuje přestavbu hodinového stroje vyrobeného ve 30-tých letech 18. století.
Tuto domněnku potvrzuje také fakt, že na stroji jsou použity materiály vyrobené různými technologickými postupy (hřídele soustružené i kované) a dvojí typy závitů a matek.
V uvedeném roce byl pravděpodobně přestavěn celý rám hodinového stroje, byly zhotoveny nové lanové bubny, krokové kolo a kotva s hřídeli a rovněž systém vypouštění bicích strojů. Při této přestavbě byla použita původní ozubená kola (kromě kola krokového), některé rohové díly rámů a další součásti.

Ciferník hodin
Kruhový ciferník o průměru 178 cm byl zhotoven ze železného plechu. Ciferník nemá obvyklé okénko a ručky tedy nejsou zevnitř přístupné. Nelze vyloučit, že ciferník je původní. Byl kdysi jen přemalován.

Umístění
Stroj věžních hodin je umístěn na půdě v malé místnosti za ciferníkem. Hodinový stroj stojí na dřevěném podstavci, závaží jsou spuštěna pod strojem. Přístup ke stroji vede zevnitř kostela po točitých schodech na půdu a odtud po schůdkách do půdní místnosti.
Stav před rekonstrukcí
Hodinový stroj byl nefunkční, znečištěn a napaden korozí. Ložiska a hřídele byly opotřebené. Ciferník byl velmi zkorodován, ručky nejvíce - z minutové ručky se dochoval asi deseticentimetrový fragment.

Provedené práce
Hodinový stroj byl rozebrán, očištěn, odmaštěn a sestaven. Poté na něm byly postupně prováděny opravy a restaurování poškozených dílů. Ciferník byl zhotoven jako kopie původního ciferníku - z nerezového plechu o síle 1 mm. Zlacení cifer a linek bylo provedeno podle původního ciferníku. Ručky byly zhotoveny z měděného plechu - hodinová jako kopie dochovalé ručky, minutová byla odvozena od hodinové. Ciferník byl osazen 19.10.1999. Hodinový stroj zrestaurován 16.12.1999 a spuštěn 28.12.1999. Odbíjení bylo osazeno a spuštěno 6.1.2000, natahovací stroj byl uveden do provozu 19.1.2000 spolu se zařízením nastavujícím na hodinovém stroji přesný čas.

Automatické nastavování správného času
Ke stroji patří moderní zařízení, jehož funkce spočívá v tom, že v určený čas zastaví kyvadlo předcházejícího se hodinového stroje a jeho opětným vypuštěním v přesný okamžik dojde k nařízení hodin na správný čas. Tato korekce se provádí automaticky vždy ve 4 hodiny ráno a 4 hodiny odpoledne. Pokud dojde k výpadku elektrického proudu právě v době automatického seřizování, stane se, že hodiny nebudou do dalšího seřizování ukazovat přesný čas. Funkce automatického seřizování je založena na tom, že hodiny jsou nastaveny na mírné předcházení (10 sekund / 12 hodin). Pokud by se hodiny začaly zpožďovat, při seřizování se zastaví na téměř 12 hodin. Hodiny však fungují správně a tak jediný okamžik, kdy je můžeme vidět zastavené je přechod na letní čas, kdy stojí od 5 hodin ráno do 16 hodin odpoledne, dále pak při dlouhodobém výpadku elektrického proudu.

Hodinový stroj

Obec Bezděkov nad Metují (německy Bösig an der Mettau) leží ve východních Čechách v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Hronova na náhorní plošině nad řekou Metují ve výšce asi 500 m. Žije zde 587 obyvatel. V obci je evidováno 207 domů.

Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny - na část polských Stolových hor (Góry Stolowe), Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory. V dolní části obce stojí původní chalupy, hotel na Mýtě a vedle něj Hospoda na Mýtě.

V obci se nachází základní a mateřská škola. Leží hned vedle kostela. Z důvodu nedostatku žáků je pouze do 4. třídy a spojila se s ZŠ Police nad Metují. V obci působí skupina Českého červeného kříže, Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují, Sbor dobrovolných hasičů a hudební skupina BTK.